PREFA SUČANYTradičný slovenský výrobca už od roku 1948
PREFABRIKOVANÉ STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE
PREFABRIKOVANÉ STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE
PREFABRIKOVANÉ STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE

Prefabrikované
stavebné konštrukcie na zákazku

KAMENIVO
KAMENIVO

Ťažba a výroba kameniva

KAMENIVO
KAMENIVO
Uskladnenie inertného odpadu
BETÓNOVÉ DLAŽBY A TVÁRNICE
BETÓNOVÉ DLAŽBY A TVÁRNICE

Betónové dlažby a tvárnice

RÚROVÝ A ŠACHTOVÝ PROGRAM
RÚROVÝ A ŠACHTOVÝ PROGRAM

Rúrový a šachtový
program

VÝROBA A PREDAJ TRANSPORTBETÓNU
VÝROBA A PREDAJ TRANSPORTBETÓNU
Výroba a predaj transportbetónu
Realizácia projektu s podporou EU