Tradičný slovenský výrobca už od roku 1948
  • vyhotovená z monolitickej železobetónovej konštrukcie stien a stropu ako priestorový prefabrikát
  • dodáva sa s dverami aj bez nich
  • po osadení na základy, ktoré si vybuduje zákazník, je možné garáž hneď užívať. Strecha nie je vodotesná
  • určená na parkovanie osobných aj dodávkových automobilov, prípadne na sklady a pod.
  • preprava na požadované miesto špeciálnymi transportnými vozidlami výrobcu
  • osádzanie na predom pripravený základ alebo rovnú betónovú plochu
  • transport vyžaduje prejazdný profil šírky  min. 4m a výšky min. 3m

 

 

OznačenieL (Vonkajší rozmer)B (Vonkajší rozmer)H1 (Vonkajší rozmer)H2 (Vonkajší rozmer)L (Vnútorný rozmer)B (Vnútorný rozmer)H1 (Vnútorný rozmer)H2 (Vnútorný rozmer)Hmotnosť kgÚžitková plocha m²
81-1/995640032802300237058003020202023001025017,4

 

CERTIFIKÁTY