Tradičný slovenský výrobca už od roku 1948

Betónová garáž 81-1/995

 

Vodomerné šachty IZX

 

Železobetónové žumpy IZX

 

Rámové priepusty IZM

 

Univerzálne stavebnicové dielce IZX

 

Oporné steny IZT a GREFA IZX

 

Cestné panely IZD