Tradičný slovenský výrobca už od roku 1948

SYSTÉM DUÁLNEHO VZDELÁVANIA PREFA invest, a.s.

Systém duálneho vzdelávania je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorý sa vyznačuje najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania s praktickou prípravou žiakov u konkrétneho zamestnávateľa. Výučba v škole sa strieda s praktickým vyučovaním v priestoroch zamestnávateľa v pomere .

 

Výhody duálneho systému pre žiaka:

 • praktické vyučovania prebieha priamo u zamestnávateľa,
 • žiak dostane odmenu za produktívnu prácu v minimálnej výške 50% z minimálnej hodinovej sadzby a podnikové štipendium počas štúdia,
 • nárok na príspevok na stravovanie,
 • nárok na pracovné pomôcky a pracovný odev,
 • žiak je začlenený do pracovného kolektívu, získava pracovné návyky.

 

V školskom roku 2017/2018 sa v spoločnosti PREFA invest, a.s. bude možné prihlásiť do odborov:

2683 H 11 elektromechanik- silnoprúdová technika (3 -ročný štúdijný odbor)

2679 K mechanik- mechatronik (4 -ročný štúdijný odbor)

 

2683 H 11 elektromechanik- silnoprúdová technika má ucelené základné teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre prácu s elektrickými zariadeniami.

2679 K mechanik- mechatronik je schopný vykonávať základné pracovné operácie pri kontrole, diagnostikovaní, nastavovaní a opravách na elektrických rozvodoch, elektrických pohonoch, elektropneumatických a hydraulických pohonoch, na riadiacej elektronike, regulačnej technike a najmä automatizovaných výrobných systémoch.

V ďalších školských rokoch plánujeme otvorenie odboru:

3341  K operátor stolárskej výroby  (4 -ročný štúdijný odbor)

Priebeh štúdia:

Teoretická výučba sa bude uskutočňovať v priestoroch Spojená škola Martin a Centrum odborného vzdelávania a prípravy, ul. Československej armády 25 v Martine. Praktická príprava sa bude uskutočňovať prostredníctvom odborného výcviku priamo v priestoroch prevádzky PREFA invest, a.s., Podhradská cesta 2 v Sučanoch. Zamestnávateľ zodpovedá za praktické vyučovanie a znáša všetky náklady spojené s výukou. Medzi zamestnávateľom a žiakom je uzavretá učebná zmluva.

 

Ako sa prihlásiť?

 1. Vyplnenie Prihlášky do systému duálneho vzdelávania spoločnosti PREFA invest, a.s. Prístupná je na prefa-su.sk alebo ju získate na maily: rohonova@prefa-su.sk
 2. Zaslanie vyplnenej prihlášky na adresu zamestnávateľa: PREFA invest, a.s., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
 3. Podanie prihlášky na Spojená škola, Červenej armády 25, 036 01 Martin s výberom z dvoch možných odborov.

 

Výber žiakov:

O výbere žiakov rozhoduje Spojená škola Martin a zamestnávateľ PREFA invest, a.s. podľa nasledujúceho:

 1. Úspešné absolvovanie prijímacieho konania
 2. Hodnotenie študijných výsledkov za 6.-9. Ročník ZŠ
 3. Pohovor s uchádzačom

 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte zamestnávateľa na tč: 0914 358 270

 

SPOJENÁ ŠKOLA MARTIN

 

 

Na stiahnutie

 

 

pdf

Pozvanie na deň otvorených dverí

 

 

pdf

OZNAM – Duálne vzdelávanie žiakov

 

 

pdf

Prihláška do systému duálneho vzdelávania

 

 

pdf

Osvedčenie o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania