PRIDAJ SA K NÁM

Kontaktná osoba:

  • Ing. Veronika Rohoňová

  • +421 914 358 270

  • personalne@prefa-su.sk

AKTUÁLNE HĽADÁME ĽUĎÍ NA TIETO POZÍCIE:

ABSOLVENTI STREDNÝCH A VYSOKÝCH ŠKÔL TECHNICKÉHO ZAMERANIA

POZÍCIE

 Pracovník oddelenia monitorovania a merania

Pracovník technickej prípravy výroby

PODMIENKY:

Čítanie technických výkresov

Práca v AUTOCAD na pokročilej úrovni

Technická zručnosť

Chuť vzdelávať sa

Nástup: ASAP

VODIČ / STROJNÍK PRACOVNÝCH STROJOV

Náplň (druh) práce:

Samostatná práca vodiča/strojníka pri rozvoze a nakládke materiálu. Vedenie záznamov o prevádzke vozidla a pracovného stroja. Vykonávanie bežnej údržby vozidla a pracovného stroja a iné.

PRACOVNÉ PODMIENKY:

Práca na zmeny: dvojzmenný pracovný režim

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie

Dĺžka praxe: Aspoň 3 roky

Certifikáty: 

1.Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča a Doklad o psychickej spôsobilosti vodiča podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 86 až 89)

2.Kvalifikačná karta vodiča, Osvedčenie o základnej kvalifikácii a Osvedčenie o pravidelnom výcviku podľa zákona č. 280/2006 Z.z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov

3.Preukaz o oprávnení na obsluhu stavebných strojov (strojnícky preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva stavebníctva č. 77/1965 Zb. o výcviku, spôsobilosti a registrácii obslúh stavebných strojov (§ 2)

ZRUČNOSTI, SCHOPNOSTI:

Vodičské oprávnenie: Skupina C

Všeobecné spôsobilosti: samostatnosť, technická gramotnosť

Ďalšie požiadavky: KVK, psychotesty, tach. karta, strojnícky preukaz

OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY:

praktické myslenie, spoľahlivosť

PREVÁDZKOVÝ ZÁMOČNÍK

Náplň (druh) práce:

Údržba a oprava elektrických zariadení na triedenie surovín, dopravníkových pásov, žľabov a výmena sít, kontrola pásových dopravníkov a vibračných triedičov. Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa.

PRACOVNÉ PODMIENKY:

Práca na zmeny: trojzmenný pracovný režim

Nočná práca: áno

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie v odbore prevádzkový zámočník

Dĺžka praxe: bez požiadavky na odbornú prax

ZRUČNOSTI, SCHOPNOSTI:

Všeobecné spôsobilosti: technická gramotnosť, manuálna zručnosť

OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY:

praktické myslenie, spoľahlivosť

PREVÁDZKOVÝ ELEKTRIKÁR

Náplň (druh) práce:

Údržba a oprava elektrických zariadení.

PRACOVNÉ PODMIENKY:

Práca na zmeny: trojzmenný pracovný režim

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie v odbore odborná škola – elektrotechnika

Dĺžka praxe: aspoň 1 rok

ZRUČNOSTI, SCHOPNOSTI

Všeobecné spôsobilosti: rozhodovanie, manuálna zručnosť

Ďalšie požiadavky: osvedčenie o odbornej spôsobilosti pracovníka na vykonávanie činnosti na elektrických zariadeniach podľa §23 vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z., rozsah osvedčenia riadenie činnosti a prevádzky na elektrických zariadeniach.

OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY:

praktické myslenie, technický talent

TESÁR

Náplň (druh) práce:

Príprava a zhotovenie foriem, debniace práce.

PRACOVNÉ PODMIENKY:

Pracovný čas: od 6:00 do 14:30
Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie

Dĺžka praxe: aspoň 2 roky

ZRUČNOSTI, SCHOPNOSTI:

Všeobecné spôsobilosti: technická gramotnosť, manuálna zručnosť

Ďalšie požiadavky: podmienkou je čítanie technických výkresov

OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY:

praktické myslenie

OPERÁTOR VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKA

Náplň (druh) práce:

Obsluha VZV, starostlivosť o technický stav vozíka, obaľovanie, značenie a paletovanie hotových výrobkov, ručná manipulácia s výrobkami, odvoz výroby na sklad, zabezpečenie nákladky, vyvážka výrobkov
vizuálna kontrola kvality výrobkov.

PRACOVNÉ PODMIENKY:

Pracovný čas: od 6:00 do 14:30

Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie

Dĺžka praxe: aspoň 2 roky
Certifikáty:

1.Preukaz obsluhy motorových vozíkov (preukaz na vysokozdvižný vozík) podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)

ZRUČNOSTI, SCHOPNOSTI:

Všeobecné spôsobilosti: manuálna zručnosť

Ďalšie požiadavky: platný preukaz na VZV

OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY:

praktické myslenie

VODIČ / STROJNÍK PRACOVNÝCH STROJOV

Náplň (druh) práce:

Samostatná práca vodiča/strojníka pri rozvoze a nakládke materiálu. Vedenie záznamov o prevádzke vozidla a pracovného stroja. Vykonávanie bežnej údržby vozidla a pracovného stroja a iné.

PRACOVNÉ PODMIENKY:

Práca na zmeny: dvojzmenný pracovný režim

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie

Dĺžka praxe: aspoň 3 roky

Certifikáty:

1.Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča a Doklad o psychickej spôsobilosti vodiča podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 86 až 89)

2.Kvalifikačná karta vodiča, Osvedčenie o základnej kvalifikácii a Osvedčenie o pravidelnom výcviku podľa zákona č. 280/2006 Z.z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov

3.Preukaz o oprávnení na obsluhu stavebných strojov (strojnícky preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva stavebníctva č. 77/1965 Zb. o výcviku, spôsobilosti a registrácii obslúh stavebných strojov (§ 2)

ZRUČNOSTI, SCHOPNOSTI:

Vodičské oprávnenie: Skupina C

Všeobecné spôsobilosti: samostatnosť, technická gramotnosť

Ďalšie požiadavky: KVK, psychotesty, tach. karta, strojnícky preukaz

OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY:

praktické myslenie, spoľahlivosť

Kontaktná osoba
Ing. Veronika Rohoňová
personalne@prefa-su.sk / +421 914 358 270
city