Tradičný slovenský výrobca už od roku 1948

Údaje o pracovnom mieste

 

Náplň (druh) práce

Samostatná práca vodiča/strojníka pri rozvoze a nakládke materiálu. Vedenie záznamov o prevádzke vozidla a pracovného stroja. Vykonávanie bežnej údržby vozidla a pracovného stroja a iné.

 

Pracovné podmienky

 

Práca na zmeny: dvojzmenný pracovný režim

Požiadavky na zamestnanca

 

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

 

Dĺžka praxe

aspoň 3 roky

 

Certifikáty

Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča a Doklad o psychickej spôsobilosti vodiča podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 86 až 89)

Kvalifikačná karta vodiča, Osvedčenie o základnej kvalifikácii a Osvedčenie o pravidelnom výcviku podľa zákona č. 280/2006 Z.z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov

Preukaz o oprávnení na obsluhu stavebných strojov (strojnícky preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva stavebníctva č. 77/1965 Zb. o výcviku, spôsobilosti a registrácii obslúh stavebných strojov (§ 2)

 

Zručnosti, schopnosti

 

Vodičské oprávnenie:

Skupina C

 

Všeobecné spôsobilosti:

samostatnosť
technická gramotnosť

 

Ďalšie požiadavky:

 

KVK, psychotesty, tach. karta, strojnícky preukaz

 

Osobnostné predpoklady

 

praktické myslenie
spoľahlivosť

Kontaktná osoba:

Ing. Veronika Rohoňová,

+421 914 358 270

personalne@prefa-su.sk