Cenníky

Vážení zákazníci, ospravedlňujeme sa Vám ale nový cenník platný od 01.01.2019 nie je momentálne dostupný. V prípade otázok ohľadom aktuálnych cien, kontaktujte prosím našich predajcov.

Všeobecné firemné dokumenty

Zodpovedná osoba podľa § 20 ods. 2 písm. h) zákona č. 297/20018  Z.z. v znení neskorších predpisov o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 Meno, priezvisko, titul: Veronika Jandíková, Ing.

Pracovné zaradenie: asistent predstavenstva

Mobil: 0914 358 270

e-mail: jandikova@prefa-su.sk

Verejné obstarávanie

Výroba a rozvoz betónových zmesí 

Výroba prefabrikátov – plošné prvky

Výroba výrobkov šachtového a rúrového programu pre kanalizácie

Príprava foriem

Výroba prefabrikátov-príprava tyčovej a ohýbanej výstuže

Rozšírenie funkcionality ERP systému

Hardvérové a softvérové vybavenie pracovísk

Linka na automatickú výrobu stropných panelov

Meracie a overovacie stroje a zariadenia

Linka na spracovanie kopaného riečneho kameniva