VŠEOBECNÉ FIREMNÉ DOKUMENTY

Zodpovedná osoba podľa § 20 ods. 2 písm. h) zákona č. 297/20018  Z.z. v znení neskorších predpisov o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 Meno, priezvisko, titul: Veronika Jandíková, Ing.

Pracovné zaradenie: asistent predstavenstva

Mobil: 0914 358 270

e-mail: jandikova@prefa-su.sk

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE