Tradičný slovenský výrobca už od roku 1948
  • oporné konštrukcie terénnych úprav, na spevnenie svahov, na budovanie deliacich stien skládok sypkých materiálov, na budovanie kanálov, rôznych podzemných objektov, v poľnohospodárstve sa využívajú na výstavbu silážnych žľabov
  • produkt (prefabrikát) je vyrábaný z betónu pevnostnej triedy C35/45
OznačenieLBHbhHmotnosť / kgÚnosnosť kN/m²
IZX 123/10/318150015003180160180284642,60
IZX 123/10/405150015004050160180336542,21

CERTIFIKÁTY