BETÓNOVÉ A ŽELEZOBETÓNOVÉ RÚRY

 • použitie: výstavba kanalizácií, odvádzanie dažďových vôd, stavba ochranných potrubí,
 • vyrábané z  betónu pevnostnej triedy C35/45,
 • vyrábané vibrolisovaním, čo zaručuje dokonalé zhutnenie materiálu a výsledkom je rúra s vysokými statickými parametrami,
 • rúry sa kladú do lôžka, ktorého zrnitosť môže mať až 65mm, na obsyp a zásyp sa môže použiť zemina so zrnitosťou do 100mm,
 • železobetónové rúry vyhovujú triede B podľa  STN EN 1916.
Označenie Menovitá svetlosť DN Dĺžka L Hrúbka steny t Dĺžka násuvky ah Hĺbka hrdla ak Hmotnosť kg Objem m3
TBH 60/200 600 2500 100 90 110 1 360 0,565
TBH 80/200 800 2500 115 100 120 2 090 0,869
TBH 100/200 1000 2500 130 100 120 2 970 1,236
TBH 120/200 1200 2500 150 100 120 4 190 1,745
Označenie Menovitá svetlosť DN Dĺžka L Hrúbka steny t Dĺžka násuvky ah Hĺbka hrdla ak Hmotnosť kg Objem m3
TZH 60/200 600 2500 100 90 110 1 390 0,565
TZH 80/200 800 2500 115 100 120 2 130 0,869
TZH 100/200 1000 2500 130 100 120 3 010 1,236
TZH 120/200 1200 2500 150 100 120 4 230 1,745

ŠACHTOVÝ PROGRAM

PRVKY :

 • Šachtové dná
 • Poklopy a zákrytové dosky
 • Vyrovnávacie prstence
 • Kónusy
 • Zákrytové dosky
 • Skruže
 • výstavba kanalizačných, revíznych a iných vodotesných šácht s možnosťou pripojenia betónový, železobetónových a plastových rúr, studne, podzemné skladovacie priestory a pod.,
 • produkt (prefabrikát) je vyrábaný z betónu pevnostnej triedy C35/45,
 • vyrábané vibrolisovaním,
 • v kónuse je zabudovaná kapsová poplastovaná stupačka a jedna poplastovaná stupačka,
 • vyrábané na sklad, okamžite k odberu.

Neprehliadnite

Máte otázku ?

Nechajte si zadarmo poradiť a naplno využite výhody, ktoré Vám ponúka PREFA Sučany.