BETÓNOVÉ A ŽELEZOBETÓNOVÉ RÚRY

 • použitie: výstavba kanalizácií, odvádzanie dažďových vôd, stavba ochranných potrubí,
 • vyrábané z  betónu pevnostnej triedy C35/45,
 • vyrábané vibrolisovaním, čo zaručuje dokonalé zhutnenie materiálu a výsledkom je rúra s vysokými statickými parametrami,
 • rúry sa kladú do lôžka, ktorého zrnitosť môže mať až 65mm, na obsyp a zásyp sa môže použiť zemina so zrnitosťou do 100mm,
 • železobetónové rúry vyhovujú triede B podľa  STN EN 1916.

ŠACHTOVÝ PROGRAM

PRVKY :

 • Šachtové dná
 • Poklopy a zákrytové dosky
 • Vyrovnávacie prstence
 • Kónusy
 • Zákrytové dosky
 • Skruže
 • výstavba kanalizačných, revíznych a iných vodotesných šácht s možnosťou pripojenia všetkých typov potrubia, studne, podzemné skladovacie priestory a pod.,

 • produkt (prefabrikát) je vyrábaný z betónu pevnostnej triedy C35/45,

 • vyrábané vibrolisovaním, šachtové dná aj monolitické,

 • v kónuse je zabudovaná kapsová poplastovaná stupačka a vidlicová poplastovaná stupačka,

 • vyrábané na sklad, okamžite k odberu.

Neprehliadnite

Máte otázku ?

Nechajte si zadarmo poradiť a naplno využite výhody, ktoré Vám ponúka PREFA Sučany.