Tradičný slovenský výrobca už od roku 1948

skladka tabula.bmp

 

*Podľa rozhodnutia OBU v Banskej Bystrici pod d. j.1335-225412017