Tradičný slovenský výrobca už od roku 1948

SKELETY

 

Prefabrikovaný betónový skelet je ideálnym riešením pre priemyselné a skladové haly, logistické centrá, nákupné centrá, administratívne stavby a bytovú výstavbu. Možno ho samozrejme použiť aj pri ďalších druhoch stavieb, pri atypických a originálnych stavbách. Oproti ostatným typom konštrukcií má betónový skelet veľké množstvo predností.

 

PRVKY SKELETU (produkty):

 

  • Základové kalichy
  • Základové nosníky
  • Stĺpy
  • Prievlaky
  • Väzníky
  • Väznice
  • Obvodové a vnútorné steny

 

Realizácie

 

REFERENCIE

 

 

CERTIFIKÁTY