OPORNÉ STENY IZT A GREFA IZX

  • oporné konštrukcie terénnych úprav, na spevnenie svahov, na budovanie deliacich stien skládok sypkých materiálov, na budovanie kanálov, rôznych podzemných objektov, v poľnohospodárstve sa využívajú na výstavbu silážnych žľabov
  • produkt (prefabrikát) je vyrábaný z betónu pevnostnej triedy C35/45
Označenie L B H b h Hmotnosť (kg) Únosnosť kN/m²
IZX 123/10/318 1500 1500 3190 160 180 2846 42,60
IZX 123/10/405 1500 1500 4050 160 180 3365 42,21

Máte otázku ?

Nechajte si zadarmo poradiť a naplno využite výhody, ktoré Vám ponúka PREFA Sučany.