ŠACHTOVÝ PROGRAM

 • výstavba kanalizačných, revíznych a iných vodotesných šácht s možnosťou pripojenia betónový, železobetónových a plastových rúr, studne, podzemné skladovacie priestory a pod.,
 • produkt (prefabrikát) je vyrábaný z betónu pevnostnej triedy C35/45,
 • vyrábané vibrolisovaním,
 • v kónuse je zabudovaná kapsová poplastovaná stupačka a jedna poplastovaná stupačka,
 • vyrábané na sklad, okamžite k odberu,
 • pevnosť vo vrcholovom tlaku u šachtových skruží minimálne 80 kN/m.

PRVKY :

 • Šachtové dná
 • Poklopy a zákrytové dosky
 • Vyrovnávacie prstence
 • Kónusy
 • Zákrytové dosky
 • Skruže

ŠACHTOVÉ DNÁ:

Označenie DN H H1 t DN2 DN potrubia Objem / m³ Hmotnosť / kg
TBS 100/50 1000 350 500 150 1300 150
TBS 100/55 1000 400 550 150 1300 200
TBS 100/60 1000  450 600 150 1300 250
TBS 100/65 1000 500 650 150 1300 300
TBS 100/75 1000 600 750 150 1300 400
TBS 100/85 1000  700 850 250 1500 500
TBS 100/95 1000  800 950 250 1500 600

Vysvetlivky:

H- stavebná výška prvkov / H1 – celková výška / t – hrúbka steny / DN, DN1 – vnútorný priemer / DN2 – vonkajší priemer

SKRUŽE:

Označenie DN H t DN2 Objem / m³ Hmotnosť / kg
TBH 100-25/9 1000 250 90 1180
TBH 100-50/9 1000 500 90 1180
TBH 100-100/9 1000 1000 90 1180
TBH 100-25/12 1000 250 120 1240
TBH 100-50/12 1000 500 120 1240
TBH 100-100/12 1000 1000 120 1240

Vysvetlivky:

H- stavebná výška prvkov / H1 – celková výška / t – hrúbka steny / DN, DN1 – vnútorný priemer / DN2 – vonkajší priemer

VYROVNÁVACIE PRSTENCE:

Označenie DN H t DN2 Objem / m³ Hmotnosť / kg
TBS 63/4 625 40 120 865
TBS 63/6 625 60 120 865
TBS 63/8 625 80 120 865
TBS 63/10 625 100 120 865
TBS 63/12 625 120 120 865

Vysvetlivky:

H- stavebná výška prvkov / H1 – celková výška / t – hrúbka steny / DN, DN1 – vnútorný priemer / DN2 – vonkajší priemer

PRECHODOVÉ DOSKY:

Označenie DN H t DN1 DN2 Objem / m³ Hmotnosť / kg
TZD 100-63/20 625 200 120 1000 1240
TZD 100-63/10 625 100 120 1000 1240
TZD 100/63/4 625 40 120 1000 1240

Vysvetlivky:

H- stavebná výška prvkov / H1 – celková výška / t – hrúbka steny / DN, DN1 – vnútorný priemer / DN2 – vonkajší priemer

KÓNUS:

Označenie DN H t DN1 DN2 Objem / m³ Hmotnosť / kg
TBS 100-63/60/9 625 580 90 1000 1180
TBS 100-63/60/12 625 580 120 1000 1240

Vysvetlivky:

H- stavebná výška prvkov / H1 – celková výška / t – hrúbka steny / DN, DN1 – vnútorný priemer / DN2 – vonkajší priemer

BETÓNOVO – LIATINOVÉ POKLOPY BEGU:

Označenie DN D H Hmotnosť / kg
BEGU A 1,5t 640 750 70 125
BEGU B 12,5t 625 750 125 108
BEGU D 40t 625 786 160 160

Vysvetlivky:

H- stavebná výška prvkov / H1 – celková výška / t – hrúbka steny / DN, DN1 – vnútorný priemer / DN2 – vonkajší priemer

Máte otázku ?

Nechajte si zadarmo poradiť a naplno využite výhody, ktoré Vám ponúka PREFA Sučany.