ŽELEZOBETÓNOVÉ RÚRY

  • použitie: výstavba kanalizácií, odvádzanie dažďových vôd, stavba ochranných potrubí,
  • vyrábané z  betónu pevnostnej triedy C30/37 XA1,
  • vyrábané vibrolisovaním, čo zaručuje dokonalé zhutnenie materiálu a výsledkom je rúra s vysokými statickými parametrami,
  • rúry sa kladú do lôžka, ktorého zrnitosť môže mať až 65mm, na obsyp a zásyp sa môže použiť zemina so zrnitosťou do 100mm,
  • železobetónové rúry vyhovujú triede B podľa  STN EN 1916.
Označenie DS DL – mm t DH DK L1 STN EN 206 Objem / m³ Hmotnosť / kg
TZH 60/250 600 2590 100 884 800 2500 C 30/37, XA1
TZH 80/250 800 2600 115 1155 1030 2500 C 30/37, XA1
TZH 100/250 1000 2600 130 1421 1260 2500 C 30/37, XA1
TZH 120/250 1200 2600 150 1710 1500 2500 C 30/37, XA1
rry

Vysvetlivky: DN- vnútorný priemer rúry (mm), D- vonkajší priemer rúry na širšom konci (mm), L- stavebná dĺžka rúry (mm), t- hrúbka steny (mm), ah- hĺbka hrdla (mm), ak- hĺbka ukončenia rúry (mm), Vú- vrcholové zaťaženie na medzi porušenia (kN/m).

Máte otázku ?

Nechajte si zadarmo poradiť a naplno využite výhody, ktoré Vám ponúka PREFA Sučany.